Kunstig intelligens: smart eller skremmende?

Kunstig intelligens: smart eller skremmende?

I forelesning nr. 2 lærte vi om kunstig intelligens. Det kan være alt fra ganske «enkle» statiske modeller til dype nevrale nett. Vi fikk også i oppgave å velge en artikkel på nett som vi syns var spennende.

Hva er kunstig intelligens?
Kunstig intelligens er et bredt begrep, det dekker alt fra oppgaver en maskin kan gjøre til generell kunstig intelligens som er systemer som kan trenes opp til nesten hva som helst. Kunstig intelligens handler i stor grad om maskinlære i følge foreleseren vår Arne. Dette handler om at man lærer opp maskiner til å ta beslutninger og gjøre forskjellige oppgaver. I forelesningen ble vi vist blant annet selvkjørende busser som leverer post, droner som kommer å leverer pizza på stranden, folk som har giftet seg med en robot og et kjøkken som lager maten for deg. Du velger en middagsrett på en skjerm så er det en robot som lager maten for deg. Dette kjøkkenet er allerede tilgjengelig, men koster en god del.

Artikkelen jeg har valgt å skrive om heter «Kunstig intelligens: Smart eller spennende?» Den handler om hvordan kunstig intelligens kan gjøre livet enklere for hver enkelt av oss ved å utvikle datasystemer som er så smarte at de kan løse komplekse problemer i ulike situasjoner og lære av egne erfaringer. Maskinene vil ligne mer og mer på oss mennesker. Det blir nevnt «en lærer for en elev» som vil si at digitale intelligente læremidler kan gi elever oppgaver og undervisningsmaterialet som er tilpasset hver enkelt elev. Altså et skreddersydd læringsprogram slik at hver elev kan utvikle seg og lære best mulig. Det er også mulig at elevene får tilbakemeldinger underveis.

Dette høres jo ganske fantastisk ut, men kan det være noen ulemper her også? Det at elevene skal sitte hver for seg med hodet ned i en skjerm? De vil jo miste den sosiale biten, det å diskutere og lære av hverandre. Det blir en utfordring når alle er på helt forskjellige nivåer. Det er ikke det at jeg er imot at elevene skal få tilpasset undervisningen individuelt, men kanskje en mellom ting hadde vært noe? Slik at ikke hele skolehverdagen blir digitalisert.

Andre områder kunstig intelligens kan være til stor nytte er i helse sektoren. Her er det ofte stort tidspress og lange ventelister. Det å kombinere KI med en personlig assistent kan spare oss for mye tid, for eksempel legevakten. Det gjør Britiske helsemyndigheter et forsøk på nå. Det som skjer når du kommer til legevakten er at du svarer på spørsmål om tilstanden din, dette gjør algoritmen en vurdering av og ut ifra den kan du få vurdering og behandligsråd. Dette er en prosess som vil ta langt mindre tid enn en vanlig henvendelse til legen.

Kunstig intelligens - DigitalNorway

«Hvem er ansvarlig? KI flytter stadig grensen for hvilke kognitive oppgaver maskinen kan løse. Dette reiser nye spørsmål knyttet sikkerhet og ansvar. I flere yrker kreves det i dag autorisasjon for å kunne utføre visse oppgaver. Hvis en maskin gjør en oppgave som tidligere ble gjort av en lege, trenger den da en lignende kvalitetssikring?»

Det kan også skje feil, spørsmålet er da hvem man skal skylde på. Hvis kunstig intelligens blir brukt i helsetjenesten kan det bli ganske store konsekvenser av en liten feil. Hvem skal få skylden om noen får feil diagnose og resept på feil medisiner? Når det er sagt vil det jo skje noen feil uansett. For å ta et eksempel så hadde KI en feilrate på 3,5% i bildegjenkjenning, og dette var i 2015. For å sammenligne har mennesker en feilmargin på 5%. Og dette er 6 år siden. Det sier litt om hvor smarte disse systemene kan bli.

-Ida

Kilder:

https://teknologiradet.no/kunstig-intelligens-smart-eller-skremmende/

https://www.pwc.no/no/teknologi-omstilling/digitalisering-pa-1-2-3/kunstig-intelligens.html

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *