Blokkjeder

Blokkjeder

I dette innlegget skal jeg forklare litt hva blokkjeder er og hva det kan brukes til i Norge. Selve blokkjede teknologien startet som en bitcoin, men har nå utviklet seg til å bli en digital innovasjon som lagrer og utveksler data.

Hva er blokkjeder?

Blokkjeder er en database som består av flere blokker med informasjon. Dette kan vi kalle en logg.  Her kan datakraft erstatte sikkerheten og tilliten ved informasjonsoverføringer og transaksjoner. Alt av historikk informasjon blir lagret i blokker, slik at informasjonen ikke bare blir lagret på ett sted. I følge deloiette.com vil blokkjeder kunne øke effektiviteten, graden av transparens og samtidig fungere effektivt som et våpen mot uønsket innblanding fra eksterne aktører i bransjer hvor økonomiske transaksjoner står i sentrum. I løpet av de neste årene forventes det at blokkjeder kan påvirke næringslivet og den offentlige sektoren i veldig stor grad. Det kan være med på å øke personvernet, effektiviteten og sikkerheten i den norske helsesektoren. Det kan også gi IT systemer i offentlig sektor langt sikrere systemer.

Hva er Blockchain? - Guiden er oppdatert January 2021 - Coinweb
Bilde lånt fra: https://coinweb.no/hva-er-blockchain/

Hva kan blokkjeder bli brukt til i Norge
Deloitte skriver om noe veldig spennende, nemlig sykehusjournaler uten avvik og transparent dokumentasjon. Når du som pasient blir behandlet på sykehuset blir det tatt en rekke prøver og undersøkelser. Alt fra røntgenbilder, prøvesvar og vitale målinger til diagnoser, resepter og sykemeldinger. Alt dette er informasjon som blir liggende i sykehuset sine systemer, men tenk hvor greit det hadde vært at vi som pasienter også hadde tilgang til denne informasjonen på en trygg måte. Hvis vi benytter oss av blokkjede- teknologi kan denne informasjonen være tilgjengelig flere steder uten fare for avvik. Når du senere skal til en annen lege etter et annet sykehus vil det være veldig praktisk at de kan ha tilgang til all informasjon fra ditt siste lege/sykehusbesøk. Dette vil også føre til at det blir lagt større press på helsevesenet når det kommer til å ta grundige undersøkelser og riktige valg, i og med at pasienten selv og eventuelt andre sykehus/leger kan ha tilgang til denne informasjonen.

Blokkjeder – distribuert tillit | DIG2100 (2103)
Bilde lånt fra: https://dig2100.no/blokkjeder-distribuert-tillit/

Blokkjeder kan også brukes til å spore betalinger og øremerke bistandspenger. Det er mulig at transaksjonene kan bli sporet frem, slik at vi vet at pengene faktisk går til riktig formål.

-Ida

Kilder: https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *